Για εμάς

Αποστολή της First Advisory and Holdings αποτελεί η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, με στόχο τη καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά στο χώρο συμβουλευτικής εταιρειών και οργανισμών.

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς

Αποστολή της First Advisory and Holdings αποτελεί η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, με στόχο τη καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά στο χώρο συμβουλευτικής εταιρειών και οργανισμών.

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς

Αποστολή της First Advisory and Holdings αποτελεί η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, με στόχο τη καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά στο χώρο συμβουλευτικής εταιρειών και οργανισμών.

Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εταιρείας μας περιλαμβάνει

Συμβουλευτική

Παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε θέματα διοικήσεως και μάρκετινγκ.

Διοίκηση & Διαχείριση

Διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία μας. Η διενέργεια πάσης πράξεως και επιχειρήσεως παρεμφερούς, συναφούς ή δυναμένης να υποβοηθήσει την πραγματοποίηση των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών.

Συμμετοχή σε εταιρείες

Συμμετοχή σε Ελληνικές και μη επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ανεξάρτητα από τον σκοπό και την εταιρική τους μορφή.

Επενδύσεις

Επένδυση σε μετοχές, σε ομόλογα ή ομολογίες Δημοσίου ή ιδιωτικών εταιρειών, σε οπιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα, εισηγμένα ή μη σε οργανωμένες αγορές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Ίδρυση εταιρειών

Ίδρυση νέων ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών και επιχειρήσεων οποιουδήποτε σκοπού και εταιρικής μορφής.

Παροχή εγγυήσεων

Η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων νομικών ή φυσικών Προσώπων, προς ευόδωση του εταιρικού μας σκοπού.

Επικοινωνία

Λεωφόρος Κηφισίας 44, Μαρούσι, 15123, Αττική

+30 2106381000
www.firstadvisory.gr